Általános Szerződési Feltételek

Bogdán Birtok Kft.

székhelye, illetve lakcíme: 8478 Somlójenő, Somlóhegy hrsz 1212/6.

nyilvántartó hatóság: –

cégjegyzékszám: 19-09-500790,

adószám: 11321073-2-19,

bankszámla száma: 11748038-24823063

elektronikus levelezési címe: bogdanbirtok@gmail.com

engedélyköteles tevékenység esetén: 936/05/2-360/05ÜE

szakmai kamarai tagság: NAK

jelen Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF) 2020.11.23. napján lépnek hatályba. Az ÁSZF a Bogdán Birtok Kft. által a Webáruházán keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, a honlapot böngésző, illetve oda regisztráló személyekre alkalmazandó szabályokat tartalmazza.

 1. A jelen ÁSZF a bogdanbirtok.hu címen (a továbbiakban: Honlap) elérhető webáruházból (a továbbiakban: Webáruház) történő online vásárlásra, valamint a Honlapon történő regisztrációra, böngészésre vonatkozik.
 2. A Honlap szolgáltatásainak igénybevételére jogosultak a fogyasztók, a fogyasztónak nem minősülő szervezetek, egyéni vállalkozók és a jogi személyek (továbbiakban együttesen: Felhasználók).
 3. Az ÁSZF rendelkezései minden Felhasználóra vonatkoznak, kivéve azon szabályokat, melyek csak a fogyasztókra vonatkozhatnak.
 4. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján fogyasztónak minősül az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva kerül kapcsolatba az Bogdán Birtok Kft. szolgáltatásaival.
 1. A Honlapot megtekintő és használó Felhasználó a Honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás ingyenes, azonban jövedelemszerzés célját még közvetetten sem szolgálhatja vagy eredményezheti.
 2. A szabad felhasználás körében a felhasználás ingyenes, ahhoz a Bogdán Birtok Kft. engedélye nem szükséges, ugyanakkor még ezen felhasználás sem irányulhat a Bogdán Birtok Kft. jogos érdekeinek megsértésére vagy a szabad felhasználással egyéb módon összeegyeztethetetlen célra. A Honlap tartalmának ettől eltérő módon történő felhasználása jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott magatartással szemben a Bogdán Birtok Kft. a számára jogszabály által biztosított jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.
 3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz a Bogdán Birtok Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.
 4. A Honlapról és annak adatbázisából bármilyen dokumentumot, képet, leírást és bármilyen egyéb tartalmat átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak a Bogdán Birtok Kft.-vel való kifejezett hivatkozással lehet.
 5. A Bogdán Birtok Kft. fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Honlap és a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.
 6. Tilos a Honlap tartalmának bármilyen adaptációja vagy forráskódjának visszafejtése, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Honlap vagy annak bármely része módosítható.
 1. A Honlapon lehetőség van ingyenes regisztrációra.
 2.  
 3. Az ingyenes regisztráció
 • Az ingyenes regisztráció kérhet a weboldal bal felső bejelentkezés gombra kattintva.
 • regisztráció által elérhető szolgáltatások a 13. pontban találhatóak.
 1. A fiókban módosíthatóak a személyes adatok, a hírlevél feliratkozás, a regisztrációs e-mail cím és jelszó.
 2. A fiók a profil beállításokon belül a bal oldali biztonsági beállításokon belül törölhető.
 3. A Webáruházból történő megrendelés regisztrációhoz kötött, regisztrált fiók hiányában nem áll módjában megrendeléseket leadni.
 4. Jelen ÁSZF elfogadásával, illetve regisztrációjával fizetési kötelezettsége nem keletkezik.

17. Az ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti, hogy az itt leírt szabályokat megismerte, és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá:

a. Kijelenti, hogy az ÁSZF nyelvét megérti.
1. Elismeri, hogy a Honlap szolgáltatásait saját elhatározásából, az itt leírt szabályok ismeretében veszi igénybe.
2. Megerősíti, hogy a megadott személyes adatai érvényesek, a valóságnak megfelelnek, nem félrevezetők, illetve más személyiségi jogait nem sértik.
3. Tudomásul veszi, hogy amennyiben nem ad meg minden, a Webáruház vagy a Honlapon elérhető szolgáltatás használatához kért adatot vagy bizonyos alkalmazásokat letilt, úgy lehetséges, hogy a Honlap szolgáltatásai nem, vagy csak korlátozott mértékben állnak a rendelkezésére.
4. Vállalja, hogy az Bogdán Birtok Kft. által megkövetelt magatartási szabályokat betartja, illetve megszegésük esetén tudomásul veszi, hogy a Honlap szolgáltatásaihoz való hozzáférését korlátozhatják, vagy akár abból ki is zárhatják.
5. Vállalja, hogy ha a Honlap szolgáltatásainak igénybevétele során mutatott magatartásával, feltöltött tartalmakkal vagy bármely egyéb módon a Bogdán Birtok Kft. – vagy bármely más személynek kárt okoz – úgy azt teljes mértékben megtéríti.
6. Amennyiben a Bogdán Birtok Kft. nem követeli a jelen ÁSZF-ben biztosított valamely jog teljesítését vagy nem jár el a Felhasználóval szemben az ÁSZF megsértése miatt, az nem tekinthető az adott jogsértés vagy bármely jövőbeli hasonló jogsértések jóváhagyásának és semmilyen módon nem érinti a Bogdán Birtok Kft. jelen ÁSZF által biztosított jogait (joglemondás kizárása).
18. Az Ön és a Bogdán Birtok Kft. közötti jogviszony tekintetében a magyar jog az irányadó.

 1. Az Bogdán Birtok Kft. Webáruházat üzemeltet, melyben borok kiskereskedelmi értékesítését (kiskereskedelmét) online módon teszi lehetővé.
 2. A Webáruház használatához internetkapcsolat, valamint böngésző rendszer szükséges. A következő böngészőkre optimalizáltuk a Honlapot és a Webáruházat: Google Chrome, Safari, Internet Explorer, Mozzila Firefox.
 3. Az Bogdán Birtok Kft. folyamatosan fejleszti mind a Honlapot, mind a Webáruházat, ezért előfordulhat, hogy a szolgáltatások ideiglenesen lassulnak, elérhetetlenné válnak. Az ebből eredő problémákért az Bogdán Birtok Kft. felelősséggel nem tartozik, és előzetes tájékoztatást sem köteles küldeni a Felhasználók részére.
 4. A Honlap és a Webáruház magyar nyelven érhető el.
 5. Az Bogdán Birtok Kft. a Honlapot Magyarországról üzemelteti, a külföldön történő használat lehetőségét, illetve sebességének megfelelőségét nem garantálja.
 6. A megrendelhető termékek jellemzőit és lényeges adatait a Honlap tartalmazza.
 7. A rendelés leadásával Ön elismeri, hogy megismerte az ÁSZF- et, valamint az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit, és kifejezetten elfogadja azokat. A két dokumentum az erre mutató linkre történő kattintással érhető el és onnan letölthető. A dokumentumok elfogadása az erre szolgáló checkbox kitöltésével történik.
 8. A termékek megvásárlásával Ön nem válik jogosulttá az Bogdán Birtok Kft., vagy azzal szerződéses kapcsolatban álló vállalkozók védjegyei, üzleti elnevezése, logója stb. használatára.
   1. Rendelés menete
   2. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.
   3. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.
   4. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.
   5. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „X, törlés” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés” ikonra kattint Felhasználó.
   6. Felhasználó kiválasztja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot.
   7. Amennyiben a webshopban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy elállhat a szerződéstől.
   8. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát (és ha tartozik a termékhez, a jótállási jegyet) a csomag tartalmazza. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el!
   9. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.
   10. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.
   11. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.
   12. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
   13. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
   14. A rendelés véglegesítését követően 48 órán belül visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelésre, valamint a kiszállításra – annak időpontjára is – vonatkozó pontos adatokat.
   15. Amennyiben megrendelését tévedésből adta le, vagy az nem Öntől származik kérjük, hogy azt haladéktalanul jelezze a Bogdán Birtok Kft. felé a bogdanbirtok@gmail.comcímen vagy a +36 30 444 8423 elérhetőségen.
   16. Megrendelésének véglegesítése ajánlatnak minősül, azaz rendelését ekkortól nem módosíthatja. Ha visszavonja megrendelését, vagy eláll a szerződéstől, akkor az ajánlat is megszűnik. Elállási jogát a megrendelés és a kiszállítás között is gyakorolhatja, ugyanakkor a Bogdán Birtok Kft. már felmerült költségeit ezen esetben Ön köteles megtéríteni.
   17. A megrendelés véglegesítésével szerződés jön létre Ön, illetve a Bogdán Birtok Kft. között.
   18. A megrendeléssel létrejött szerződés nem minősül írásbelinek, nem hozzáférhető, a Bogdán Birtok Kft. által nem kerül iktatásra. A szerződéskötés nyelve magyar.
   19. A szerződés megkötése a megrendelés Bogdán Birtok Kft.  által történő visszaigazolásakor válik hatályossá, nem magával a megrendeléssel, azaz, ha nem kap visszaigazolást, akkor a szerződés sem lett megkötve.
   20. Amennyiben a megrendelni kívánt termék nincsen kellő mennyiségben készleten, úgy a Bogdán Birtok Kft. nem igazolja vissza a megrendelést, erről pedig értesíti a Felhasználót. Ilyen esetben a kifizetett vételárat, illetve szállítási díjat haladéktalanul visszautaljuk a Felhasználónak.
   21. Az értesítésre adott válaszában nem adhat le új rendelést, illetve nem módosíthatja megrendelését. Ehhez új megrendelés leadása szükséges.
   22. A Webáruházban szereplő termékek megrendeléséhez a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia alábbi adatait:

   –      Keresztnév

   –      Vezetéknév

   –      Számlázási cím

   –      Szállítási cím

   1. Ezen személyes adatainak hiányában nem áll módunkban megrendelését visszaigazolni vagy teljesíteni.

38. Szállítás
Kizárólag belföldi megrendeléseket áll módjában Szolgáltatónak elfogadni.
Figyelem! Szigorúan csak 18. életévüket betöltött megrendelőket tud Szolgáltató kiszolgálni, azaz a futár kétség esetén a megrendelő életkorának igazolását kérheti az áru átadása előtt. 18 év alatti személynek szeszesital tartalmú csomagot nem adhat át a futár.
A megrendelés házhozszállítással kérhető, amelyet a GLS Futárszolgálat végez a megrendeléstől számított 5 munkanapon belül.
A szállítás díja Magyarországon belül egységesen 2200 Ft.
39. A Felhasználó által a megrendeléskor közölt személyes adatokat a Bogdán Birtok Kft. a futárszolgálat részére a fuvarozás teljesítése céljából továbbítja, ebbe a Felhasználó a szerződéskötéssel egyidejűleg beleegyezik.
40. Amennyiben a termék átvétele a Felhasználó önhibája folytán meghiúsul, Bogdán Birtok Kft. elállhat a szerződéstől, erről pedig haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót.
41. A Felhasználó kizárólag futárszolgálat igénybevételével küldheti vissza a terméket a Bogdán Birtok Kft.- vel történő előzetes egyeztetés után.
42. Amennyiben a Felhasználó nem tudja a megadott időben átvenni a csomagot, úgy a Bogdán Birtok Kft. a kiszállítást még 1 alkalommal megkísérli, ezt követően pedig jogosult a szerződéstől elállni.

 1. A Felhasználó a vételárat és a kiszállítás díját – a kiszállítás helyszínétől függetlenül – online, bankkártyával fizetheti meg.
 2. A visszaigazolásban szereplő árak véglegesek és tartalmazzák az áfát, valamint az egyéb költségeket. A megrendelés lezárulta után bekövetkező árváltozások a megrendelést nem érintik.
 3. Átvételkor a Felhasználó köteles az átvett csomagolás ellenőrzésére. Amennyiben a Felhasználó a csomagoláson sérülést észlel, akkor kérnie kell jegyzőkönyv felvételét és meg kell tagadnia a csomag átvételét. Amennyiben jegyzőkönyv felvétele elmarad, úgy az nem érinti elálláshoz való jogát. A jegyzőkönyv egy példányát kérjük kérje el és őrizze meg.
 4. Online fizetés esetén a megrendelésről a Somló Trade Kft. elektronikus, PDF formátumú számlát állít ki, melyet elektronikus levél mellékleteként megküld a Felhasználó számára a megadott e-mail címére. Amennyiben a Felhasználó egyes termékekről külön számlát igényel, úgy azokat külön kell megrendelnie.
 5. Ha a megrendelés teljesítéséhez további adatok szükségesek, vagy a Felhasználó valamely – különösen szállítási – adata a megrendelés után változik, úgy az adatokat a Felhasználó haladéktalanul köteles közölni a Bogdán Birtok Kft.-vel.
 6. Amennyiben a Felhasználó nem közli ezeket az adatokat, úgy a kiszállítás sikertelenségéért egyedüli felelősséggel tartozik.
 7. A Felhasználó a termék tulajdonjogát a teljes vételár megfizetésével és az átvétellel szerzi meg, a kárveszélyt is ekkortól viseli (tulajdonjog átszállása).
 8. A Bogdán Birtok Kft. vállalja, hogy lehetővé teszi a termék átvételét, a rá vonatkozó dokumentumokkal együtt.
 9. A terméket a kiszállítás időpontjában, az átadás megtörténtét követően kell átadottnak tekinteni.

IX. Hírlevél
52. A Felhasználónak lehetősége van a Bogdán Birtok Kft. ajánlatait, híreit, újdonságait tartalmazó rendszeres elektronikus hírlevélre feliratkozni a Honlapon.
53. Feliratkozás menete:
A felhasználó számára lehetőség van a regisztráció során feliratkozni a hírlevélre. Amennyiben a regisztráció után szeretné ezt megtenni ezt az oldal alján, a láblécben található részben, e-mail címe megadásával, továbbá a webshopba bejelentkezve a jobb felső sarokban a Profilom oldalon a Hírlevél feliratkozás résznél teheti meg.
54. A hírlevél szolgáltatás ingyenes.

X. Fiatalkorúak védelme
55. Amennyiben a Felhasználó 18. életévét még nem töltötte be, úgy a szolgáltatás igénybevételét megelőzően a Bogdán Birtok Kft. javasolja, hogy nagykorú hozzátartozó segítsen értelmezni a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
56. Kiskorúak törvényes képviselőinek: A Honlapon számos szolgáltatást vehetnek igénybe a Felhasználók. Ezen szolgáltatások igénybevétele, illetve a Honlapon történő regisztráció feltétele a 16. életév betöltése, ezért a 16. életévét be nem töltött kiskorú esetén arra kérjük a szülőket, hogy a kiskorú helyett ők adjanak le megrendelést. A jelen szakasz vonatkozik a cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt állókra is. Sütik használatához, valamint a hírlevelünkre történő feliratkozáshoz követelmény a 16. életév betöltése, így ebben a tekintetben a szülőket kérjük, hogy igénybevételükhöz adják hozzájárulásukat.

XI. Fogyasztók elállási joga
57. A 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználót (továbbiakban: Fogyasztó) megilleti a szerződéstől való elállás joga, melyet a termékek átvétele előtt, vagy az átvételt követő – több darabból álló termék esetén az utolsó darab átvételét követő – 14 napon belül gyakorolhat. A 14 napos határidő a Webáruházból történő rendelés esetében a megrendelés visszaigazolásától kezdődik.
58. Kérjük, hogy a termék csomagolását átvételkor minden esetben ellenőrizze, és ha hibásnak látja, vagy nem azt szállították ki, amit megrendelt, úgy kérjen erről jegyzőkönyvet, és ne vegye át a terméket. Ebben az esetben a visszaszállítás nem az Ön költsége.
59. Felhasználó elállását a bogdanbirtok@gmail.com címen jelezheti a Bogdán Birtok Kft. felé.
60. Jelen ÁSZF mellékletét képezi a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott elállási nyilatkozat-minta formanyomtatvány. A Fogyasztó jogosult, ám nem köteles ennek használatára az elállás bejelentéséhez.
61. A Fogyasztó elállása esetén a Bogdán Birtok Kft.köteles 14 napon belül a teljes vételár, valamint az azzal összefüggésben felmerült költségek Fogyasztó részére történő megtérítésére. A megtérítés ugyanazon módon történik, mint ahogy a Fogyasztó a termékért fizetett.
62. Több termék rendelése esetén, ha csak bizonyos termékeket küldenek vissza, úgy a visszafizetés a visszaküldött termékek vételárának megfelelő összegben történik.
63. Elállás esetén a Fogyasztónak kell a terméket visszaküldeni lehetőség szerint a termék eredeti csomagolásában, vagy olyan más csomagolásban, amely a terméket megóvja a visszaküldés során keletkező sérülésektől. Ilyen sérülések felmerülése esetén az abból keletkező kárért a fogyasztó felelős A visszaküldés tényét a Fogyasztónak kétséget kizáróan kell igazolnia, a Bogdán Birtok Kft. csak ezután teljesíti a visszafizetést.
64. A visszaküldés közvetlen költsége elállás esetén egyedül a Fogyasztót terheli.
65. A Bogdán Birtok Kft. visszafizetés esetén kártérítésként a vételárból levonhatja azt az összeget, amellyel a termék értéke a használat miatt csökkent.

XII. Kellékszavatosság
66. Ha a Bogdán Birtok Kft. nem a megrendelésnek megfelelően teljesíti a termékkel, illetve szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségét, azaz az észlelt hiba már a termék, illetve szolgáltatás átadásakor is fennállt, akkor a Fogyasztó érvényesítheti kellékszavatossági igényét a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
67. A Fogyasztó választása szerint az alábbi kellékszavatossági jogaival élhet:
a. kérheti a termék javítását,
b. cseréjét,
c. amennyiben a javítás, illetve kicserélés lehetőségét nem választotta, úgy kérheti a vételár arányos csökkentését, vagy
d. akár a Bogdán Birtok Kft. költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja a hibát,
e. végső esetben a szerződéstől is elállhat, visszakérheti a termék árát.
68. A Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogról egy másikra áttérhet, azonban ennek költségét a Fogyasztó viseli, kivéve, ha az áttérésre a  Bogdán Birtok Kft. adott okot, vagy ha az indokolt volt.
69. Felhívjuk figyelmét, hogy a hiba észlelését követően haladéktalanul, de maximum két hónapon belül köteles azt a  Bogdán Birtok Kft. felé jelezni. A szerződés teljesítésétől számított kettő év elteltével kellékszavatossági igénye nem érvényesíthető.
70. Kellékszavatossági igényét közvetlenül a Bogdán Birtok Kft. – vel szemben érvényesítheti.
71. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül amennyiben igazolja, hogy a terméket, illetve szolgáltatást a Bogdán Birtok Kft. nyújtotta, akkor elegendő a hibát közölnie, más dolga nincs.
72. A szerződés teljesítésétől számított hat hónap elteltével azonban már kötelezettsége bizonyítani, hogy a hiba már a kiszállításkor is létezett.

XIII. Termékszavatosság
73. Az előbbiekben meghatározott kellékszavatosság helyett élhet termékszavatossági igényével.
74. Termékszavatosság keretében a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kicserélését, illetve javítását kérheti.
75. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
76. Termékszavatossági igénye a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesíthető.
77. Termékszavatossági igény kizárólag a hibás termék gyártójával, illetve forgalmazójával (Bogdán Birtok Kft.) szemben érvényesíthető.
78. Ehhez a Fogyasztónak kell bizonyítania a termék hibáját, illetve azt, hogy a hiba már a forgalomba hozatalkor is fennállt.
79. A gyártó, illetve a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
· a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy,
· a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy,
· a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
80. Termékszavatossági igény és kellékszavatossági igény ugyanazon termék ugyanazon hibája folytán párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékszavatosság keretében kicserélt termékre viszont érvényesek a kellékszavatossági jogosultságok.

XIV. Jótállás
81. A Bogdán Birtok Kft. nem vállal jótállást a Honlapon és a Webáruházban elérhető termékek és szolgáltatások tekintetében. Ez alól kivétel, ha erre jogszabály alapján köteles, az ott előírt mértékben. Ilyen jótállás alapján jogait a termékkel együtt átadott jótállási jeggyel, az abban foglalt határidőben érvényesítheti.
82. Jótállási igénye esetén a Bogdán Birtok Kft. akkor tagadhatja meg az igény teljesítését, ha a Bogdán Birtok Kft. bizonyítja, hogy a termék hibája annak átadását követően keletkezett, azaz ezen esetben nem Önnek kell bizonyítania a termék hibájának idejét.
83. Amennyiben jótállási igényét a jótállásra nyitva álló határidőn belül jelezte és a Bogdán Birtok Kft. felszólításra sem tesz eleget jótállási kötelezettségének, úgy igényét 3 hónapig akkor is érvényesítheti bíróság előtt, ha a jótállásra nyitva álló határidő közben elévült. Ezen 3 hónapos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

XV. Felelősség korlátozása, vis maior
84. A Bogdán Birtok Kft. nem tartozik felelősséggel a Honlap és a Webáruház használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért:
a. az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat működési hibái,
b. a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása,
c. bármely tartalom vagy adat elvesztése,
d. bármely adat hibás vagy téves megadása, különös tekintettel a kiszállítás adataira,
e. bármely Fogyasztó káros magatartása,
f. a Fogyasztó külföldi lakóhelye szerint hatályos jogszabályok, vallási vagy egyéb szabályok és jelen ÁSZF rendelkezései közötti eltérésből eredő bármilyen kár, vagy hátrány,
g. bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása, programhibák,
h. rendkívüli események következményei vagy technikai hibák, ideértve a vis maiort; valamint a Felhasználó internetszolgáltatójának díjait is, továbbá a koronavírus járvány, illetve az azzal összefüggésben elrendelt veszélyhelyzet okozta lehetetlenülés, például határzár miatti kiszállítás lehetetlensége, karantén okozta teljesítési lehetetlenülés stb.
85. A Honlapon szereplő árakat a Bogdán Birtok Kft. rendszeresen ellenőrzi, ugyanakkor fenntartja magának a jogot bármely számítási, szerkesztési, illetve elírásból származó nyilvánvaló tévedés miatti árváltoztatásra vagy egyéb módosításra.

XVI. Adatvédelem
86. Adatvédelemmel kapcsolatos információkat, személyes adataihoz fűződő jogait és a Bogdán Birtok Kft., mint adatkezelő kötelezettségeit adatkezelési tájékoztatónk tartalmazza.
87. Az adatkezelési tájékoztató itt található: www.bogdanbirtok.hu

XVII. Panaszkezelés
88. Ön panaszával a Bogdán Birtok Kft. – hez a bogdanbirtok@gmail.com e-mail címen fordulhat.
89. A felmerülő vitákat a felek a Fogyasztó lakhelye szerinti területi békéltető testület előtt rendezik, annak sikertelensége esetén a fogyasztók a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.
90. Önnek lehetősége van az Online Vitarendezési Platform igénybevételére, mely esetben a Bogdán Birtok Kft. köteles ezen platform szerint eljárni. Az Online Vitarendezési Platform leírása és használata elérhető: itt.
91. Amennyiben észrevételére nem kapott a Bogdán Birtok Kft., illetve a gyártó részéről kielégítő választ, úgy panaszával az alábbi békéltető testületekhez fordulhat:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

XVIII. Záró rendelkezések
92. Jelen ÁSZF felülír minden, a Felhasználó és a Bogdán Birtok Kft. között fennálló szokásos kereskedelmi gyakorlatot.
93. Jelen ÁSZF-nek nem válik részévé olyan kereskedelmi gyakorlat, amelyet széles körben ismertnek tekintenek, de jelen ÁSZF nem szabályoz.
94. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése utóbb jogerős bírósági határozat, vagy jogszabály rendelkezése miatt érvénytelenné válik, úgy az nincs kihatással az ÁSZF egyéb pontjaira, azok változatlanul érvényben maradnak.
95. A Bogdán Birtok Kft. fenntartja az ÁSZF megváltoztatásának jogát. Az esetleges jövőbeni változások a módosított ÁSZF weboldalra történő feltöltésével válnak hatályossá. A változtatásról a Bogdán Birtok Kft. előzetesen tájékoztatást küld a Felhasználó fiókjába. Az ÁSZF módosítását követő használat a módosítás elfogadásának minősül.
96. A jelen ÁSZF tekintetében irányadó nyelv a magyar.
97. Jelen ÁSZF és a felek viszonyára a magyar jog az irányadó.

I. SZÁMÚ MELLÉKLET

Elállási / Felmondási nyilatkozatminta, letöltéshez kattintson ide
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:
Tel:
E-mail:
Alulírottak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi
termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében (kérem, jelölje
meg a termékeket):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A fogyasztó neve:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
A fogyasztó címe:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):

_______________________
(aláírás)

Shopping Cart
Scroll to Top